Prehľad o organizácii
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Golianova 68, Nitra
00160261
2021062505
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
634 tis. €
-73,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Golianova 68, Nitra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Golianova 68, Nitra


Riaditeľ Gymnázium, Golianova 68, Nitra


Zriaďovateľ Gymnázium, Golianova 68, Nitra


Predmet činnosti Gymnázium, Golianova 68, Nitra


Kataster Gymnázium, Golianova 68, Nitra


Skrátené výkazy Gymnázium, Golianova 68, Nitra