Moja zóna
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
00160270
2021091204
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1919
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,11 mil. €
50 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Štatutári Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Spoločníci Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Predmety podnikania Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Kataster Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Skrátené výkazy Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom