Prehľad o organizácii
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
00160270
2021091204
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1919
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,12 mil. €
70,5 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Ján Pavlíček Hollého ulica 7, Nové Mesto nad Váhom11.09.2006


Konanie menom spoločnosti [01.09.1919]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín20.12.2001

Predmet činnosti Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1919

Kataster Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL