Prehľad o organizácii
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
00160288
2021033586
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
37,3 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Milan Holota Tichá 6, Gbelce20.06.2024


Konanie menom spoločnosti [01.09.2004]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Nitriansky samosprávny krajRázusova 2A, 949 01 Nitra01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.2004

Kataster Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL