Moja zóna
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
00160288
2021033586
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2004
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
37,3 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Štatutári Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Spoločníci Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Predmety podnikania Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Kataster Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Skrátené výkazy Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky