Prehľad o organizácii
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
00160288
2021033586
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2004
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
37,3 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Riaditeľ Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Zriaďovateľ Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Predmet činnosti Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Kataster Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Skrátené výkazy Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky