Moja zóna
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 1074, Partizánske
00160296
2021277808
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
466 tis. €
-68,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Štatutári Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Spoločníci Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Predmety podnikania Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Kataster Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Skrátené výkazy Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske