Prehľad o organizácii
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 1074, Partizánske
00160296
2021277808
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
553 tis. €
193,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Riaditeľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Zriaďovateľ Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Predmet činnosti Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Kataster Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske


Skrátené výkazy Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske