Prehľad o organizácii
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
Lichnerova 69, Senec
00160326
2020682752
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1949
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
755 tis. €
-67,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Riaditeľ Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Zriaďovateľ Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Predmet činnosti Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Kataster Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Skrátené výkazy Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec