Prehľad o organizácii
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
Lichnerova 69, Senec
00160326
2020682752
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1949
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
755 tis. €
-67,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Riaditeľ Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Zriaďovateľ Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Predmet činnosti Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Kataster Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec


Skrátené výkazy Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec