Moja zóna
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
Dlhá 12, Senica
00160342
2021063517
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
159 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Štatutári Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Spoločníci Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Predmety podnikania Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Kataster Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Skrátené výkazy Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica