Prehľad o organizácii
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
Dlhá 12, Senica
00160342
2021063517
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1948
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
159 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
RNDr. Iveta Petrovičová Košariská01.09.1989


Konanie menom spoločnosti [01.09.1948]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trnavský samosprávny krajStarohájska 10, 917 01 Trnava01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1948

Kataster Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL