Prehľad o organizácii
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
Dlhá 12, Senica
00160342
2021063517
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
159 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Riaditeľ Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Zriaďovateľ Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Predmet činnosti Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Kataster Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica


Skrátené výkazy Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica