Prehľad o organizácii
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica
Námestie slobody 3, Skalica
00160369
2021065618
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1962
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
115 tis. €
-15,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Riaditeľ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Zriaďovateľ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Predmet činnosti Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Kataster Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Skrátené výkazy Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica