Prehľad o organizácii
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica
Námestie slobody 3, Skalica
00160369
2021065618
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1962
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
115 tis. €
-15,9 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Katarína Mrvová Bajanova 11, Skalica01.09.2008


Konanie menom spoločnosti [01.01.1962]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trnavský samosprávny krajStarohájska 10, 917 01 Trnava01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.01.1962

Kataster Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL