Prehľad o organizácii
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Slnečná 2, Šamorín
00160407
2021151693
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1956
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
798 tis. €
-64 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Edita Lysinová Brečtanová ulica 3, Šamorín27.08.1990


Konanie menom spoločnosti [01.09.1956]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trnavský samosprávny krajStarohájska 10, 917 01 Trnava01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1956

Kataster Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL