Prehľad o organizácii
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Slnečná 2, Šamorín
00160407
2021151693
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1956
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
798 tis. €
-64 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Riaditeľ Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Zriaďovateľ Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Predmet činnosti Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Kataster Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Skrátené výkazy Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín