Moja zóna
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Slnečná 2, Šamorín
00160407
2021151693
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1956
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
586 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Štatutári Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Spoločníci Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Predmety podnikania Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Kataster Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín


Skrátené výkazy Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín