Prehľad o organizácii
Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo
Adyho 7, Štúrovo
00160423
2021033597
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1949
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Riaditeľ Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Zriaďovateľ Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Predmet činnosti Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Kataster Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Skrátené výkazy Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo