Prehľad o organizácii
Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo
Adyho 7, Štúrovo
00160423
2021033597
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1949
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PhDr. Beata Karácsonyová PhD.Štefánikova 16, Štúrovo25.08.1986


Konanie menom spoločnosti [01.09.1949]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Nitriansky samosprávny krajRázusova 2A, 949 01 Nitra01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1949

Kataster Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL