Prehľad o organizácii
Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany
17. novembra 16, Topoľčany
00160440
2021291415
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1936
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
286 tis. €
-32,5 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Riaditeľ Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Zriaďovateľ Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Predmet činnosti Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Kataster Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Skrátené výkazy Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany