Moja zóna
Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany
17. novembra 16, Topoľčany
00160440
2021291415
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1936
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
186 tis. €
298,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Štatutári Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Spoločníci Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Predmety podnikania Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Kataster Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany


Skrátené výkazy Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany