Moja zóna
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín
1. mája 2, Trenčín
00160458
2021309719
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,22 mil. €
-66 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Štatutári Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Spoločníci Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Predmety podnikania Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Kataster Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Skrátené výkazy Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín