Prehľad o organizácii
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín
1. mája 2, Trenčín
00160458
2021309719
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,22 mil. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Miroslav Mališ Šibeničná 10, Žilina07.09.2023


Konanie menom spoločnosti [01.09.1919]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín20.12.2001

Predmet činnosti Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1919

Kataster Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL