Prehľad o organizácii
Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce
Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce
00160482
2021037733
Nemá
25-49 zamestnancov
22.07.1913
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
5,91 tis. €
116 tis. €
136,6 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Riaditeľ Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Zriaďovateľ Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Predmet činnosti Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Kataster Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Skrátené výkazy Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce