Moja zóna
Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce
Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce
00160482
2021037733
Nemá
25-49 zamestnancov
22.07.1913
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
5,91 tis. €
116 tis. €
136,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Štatutári Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Spoločníci Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Predmety podnikania Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Kataster Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce


Skrátené výkazy Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce