Prehľad o organizácii
Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce 
Štúrova 16, Želiezovce
00160504
2021023037
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,05 tis. €
23,3 tis. €
-89,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce 


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce 


Riaditeľ Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce 


Zriaďovateľ Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce 


Predmet činnosti Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce 


Kataster Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce 


Skrátené výkazy Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce