Prehľad o organizácii
Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica
J.A Komenského 18, Banská Bystrica
00160521
2021108639
Nemá
25-49 zamestnancov
01.02.1919
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,57 mil. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PhDr. Iveta Onušková Mičinská cesta 36, Banská Bystrica11.03.2024


Konanie menom spoločnosti [01.02.1919]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Banskobystrický samosprávny krajNám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.02.1919

Kataster Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL