Prehľad o organizácii
Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica
J.A Komenského 18, Banská Bystrica
00160521
2021108639
Nemá
25-49 zamestnancov
01.02.1919
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,57 mil. €
-80,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Riaditeľ Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Zriaďovateľ Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Predmet činnosti Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Kataster Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica