Prehľad o organizácii
Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica
Kolpašská 9, Banská Štiavnica
00160539
2021117450
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
293 tis. €
-79,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Riaditeľ Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Zriaďovateľ Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Predmet činnosti Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Kataster Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Skrátené výkazy Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica