Moja zóna
Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica
Kolpašská 9, Banská Štiavnica
00160539
2021117450
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
255 tis. €
-60,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Štatutári Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Spoločníci Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Predmety podnikania Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Kataster Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica


Skrátené výkazy Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica