Moja zóna
Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno
Štúrova 13, Brezno
00160547
2021222962
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
397 tis. €
10 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno


Štatutári Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno


Spoločníci Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno


Predmety podnikania Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno


Kataster Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno


Skrátené výkazy Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno