Moja zóna
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca
17. novembra 1296, Čadca
00160563
2021518092
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,1 mil. €
30 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Štatutári Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Spoločníci Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Predmety podnikania Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Kataster Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Skrátené výkazy Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca