Prehľad o organizácii
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca
17. novembra 1296, Čadca
00160563
2021518092
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1948
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,24 mil. €
-11,8 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Ingrid Mikovčáková Dukelských Hrdinov 8, Čadca13.02.2024


Konanie menom spoločnosti [01.09.1948]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v ŽilineKomenského 35, 010 01 Žilina01.01.2022

Predmet činnosti Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1948

Kataster Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL