Prehľad o organizácii
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca
17. novembra 1296, Čadca
00160563
2021518092
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,24 mil. €
-11,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Riaditeľ Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Zriaďovateľ Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Predmet činnosti Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Kataster Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca


Skrátené výkazy Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca