Moja zóna
Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo
Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo
00160580
2021114909
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1970
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
285 tis. €
-44,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Štatutári Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Spoločníci Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Predmety podnikania Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Kataster Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Skrátené výkazy Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo