Prehľad o organizácii
Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo
Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo
00160580
2021114909
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1970
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
285 tis. €
-44,6 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Riaditeľ Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Zriaďovateľ Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Predmet činnosti Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Kataster Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo


Skrátené výkazy Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo