Prehľad o organizácii
Gymnázium Ivana Bellu
Lipová 15, Handlová
00160601
2020985835
Nemá
nezistený
01.09.1969
30.09.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
18,1 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Ivana Bellu


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Ivana Bellu


Riaditeľ Gymnázium Ivana Bellu


Zriaďovateľ Gymnázium Ivana Bellu


Predmet činnosti Gymnázium Ivana Bellu


Kataster Gymnázium Ivana Bellu


Skrátené výkazy Gymnázium Ivana Bellu