Prehľad o organizácii
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa
Hlavná 431, Hnúšťa
00160610
2021609601
SK2021609601
nezistený
01.09.1969
31.08.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
48,9 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Riaditeľ Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Zriaďovateľ Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Predmet činnosti Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Kataster Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Skrátené výkazy Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa