Moja zóna
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa
Hlavná 431, Hnúšťa
00160610
2021609601
Nemá
5-9 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Štatutári Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Spoločníci Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Predmety podnikania Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Kataster Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa


Skrátené výkazy Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa