Prehľad o organizácii
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2, Dubnica nad Váhom
00160628
2021339001
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1973
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
515 tis. €
-99,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Riaditeľ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Zriaďovateľ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Predmet činnosti Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Kataster Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Skrátené výkazy Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom