Prehľad o organizácii
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2, Dubnica nad Váhom
00160628
2021339001
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1973
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
515 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Adriana Vančová Kollárova 31, Dubnica nad Váhom07.11.1994


Konanie menom spoločnosti [01.09.1973]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín15.08.2019

Predmet činnosti Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1973

Kataster Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL