Moja zóna
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2, Dubnica nad Váhom
00160628
2021339001
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1973
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
519 tis. €
173,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Štatutári Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Spoločníci Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Predmety podnikania Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Kataster Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


Skrátené výkazy Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom