Prehľad o organizácii
Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica
P. Križku 4, Kremnica
00160636
2021619226
Nemá
1 zamestnanec
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Riaditeľ Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Zriaďovateľ Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Predmet činnosti Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Kataster Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Skrátené výkazy Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica