Prehľad o organizácii
Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica
P. Križku 4, Kremnica
00160636
2021619226
Nemá
nezistený
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Riaditeľ Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Zriaďovateľ Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Predmet činnosti Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Kataster Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica


Skrátené výkazy Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica