Prehľad o organizácii
Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina
M. R. Štefánika 8, Krupina
00160644
2021152298
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
63,5 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Anna Borbuliaková Majerský rad 60, Krupina01.09.2019


Konanie menom spoločnosti [01.09.1969]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Banskobystrický samosprávny krajNám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica27.08.2019

Predmet činnosti Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1969

Kataster Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL