Moja zóna
Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina
M. R. Štefánika 8, Krupina
00160644
2021152298
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
81 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Štatutári Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Spoločníci Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Predmety podnikania Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Kataster Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina


Skrátené výkazy Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina