Moja zóna
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto
Jesenského, Kysucké Nové Mesto
00160652
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1957
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Štatutári Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Spoločníci Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Predmety podnikania Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Kataster Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Skrátené výkazy Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto