Prehľad o organizácii
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto
Jesenského, Kysucké Nové Mesto
00160652
2020559508
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1957
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Riaditeľ Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Zriaďovateľ Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Predmet činnosti Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Kataster Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto


Skrátené výkazy Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto