Moja zóna
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok
Hradná, Liptovský Hrádok
00160661
2021448880
Nemá
20-24 zamestnancov
01.12.1970
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,41 tis. €
260 tis. €
333,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Štatutári Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Spoločníci Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Predmety podnikania Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Kataster Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Skrátené výkazy Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok