Prehľad o organizácii
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok
Hradná, Liptovský Hrádok
00160661
2021448880
Nemá
20-24 zamestnancov
01.12.1970
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,41 tis. €
261 tis. €
333,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Riaditeľ Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Zriaďovateľ Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Predmet činnosti Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Kataster Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok


Skrátené výkazy Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok