Prehľad o organizácii
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
Haličská cesta 9, Lučenec
00160687
2021627256
Nemá
50-99 zamestnancov
28.05.1949
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
234 tis. €
126,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Riaditeľ Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Zriaďovateľ Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Predmet činnosti Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Kataster Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Skrátené výkazy Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec