Moja zóna
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
Haličská cesta 9, Lučenec
00160687
2021627256
Nemá
25-49 zamestnancov
28.05.1949
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
512 tis. €
59,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Štatutári Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Spoločníci Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Predmety podnikania Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Kataster Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Skrátené výkazy Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec