Prehľad o organizácii
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
Haličská cesta 9, Lučenec
00160687
2021627256
Nemá
50-99 zamestnancov
28.05.1949
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
234 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
RNDr. Jarmila Muchová Ulica J. Jesenského 15, Lučenec02.02.2024


Konanie menom spoločnosti [28.05.1949]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Banskobystrický samosprávny krajNám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo28.05.1949

Kataster Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL