Prehľad o organizácii
Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin
Malá hora, Martin
00160695
2020597458
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
143 tis. €
19,9 %
2021/2020
985 tis. €
-76,6 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Darina Súderová Diaková01.09.2001


Konanie menom spoločnosti [01.01.1990]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Žilinský samosprávny krajKomenského 48, 011 09 Žilina01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.01.1990

Kataster Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL