Prehľad o organizácii
Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin
Malá hora, Martin
00160695
2020597458
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1990
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
143 tis. €
19,9 %
2021/2020
985 tis. €
-76,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Riaditeľ Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Zriaďovateľ Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Predmet činnosti Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Kataster Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin


Skrátené výkazy Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin