Moja zóna
Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo
Ul. Mieru 23, Námestovo
00160717
2021512185
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1970
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,32 mil. €
-9,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Štatutári Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Spoločníci Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Predmety podnikania Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Kataster Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Skrátené výkazy Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo