Prehľad o organizácii
Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo
Ul. Mieru 23, Námestovo
00160717
2021512185
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1970
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,34 mil. €
-45 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Riaditeľ Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Zriaďovateľ Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Predmet činnosti Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Kataster Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Skrátené výkazy Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo