Prehľad o organizácii
Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo
Ul. Mieru 23, Námestovo
00160717
2021512185
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1970
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,34 mil. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Peter Kuľha Veterná 2B, Námestovo01.08.1997


Konanie menom spoločnosti [01.09.1970]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Žilinský samosprávny krajKomenského 48, 011 09 Žilina15.01.2021

Predmet činnosti Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1970

Kataster Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL