Prehľad o organizácii
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
Bernolákova 9, Nová Baňa
00160725
2021124380
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
487 tis. €
-93,6 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Renáta Juhásová Dlhá lúka 46, Nová Baňa26.08.1998


Konanie menom spoločnosti [01.09.1969]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Banskobystrický samosprávny krajNám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica27.08.2019

Predmet činnosti Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1969

Kataster Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL