Moja zóna
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
Bernolákova 9, Nová Baňa
00160725
2021124380
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
408 tis. €
-90,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Štatutári Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Spoločníci Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Predmety podnikania Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Kataster Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Skrátené výkazy Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa