Prehľad o organizácii
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
Bernolákova 9, Nová Baňa
00160725
2021124380
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
487 tis. €
-93,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Riaditeľ Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Zriaďovateľ Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Predmet činnosti Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Kataster Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa


Skrátené výkazy Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa