Prehľad o organizácii
Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8, Považská Bystrica
Školská 8, Považská Bystrica
00160741
2020712287
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1953
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
562 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8, Považská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8, Považská Bystrica


Riaditeľ Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8, Považská Bystrica


Predmet činnosti Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8, Považská Bystrica


Kataster Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8, Považská Bystrica


Skrátené výkazy Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8, Považská Bystrica