Moja zóna
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Školská 8, Považská Bystrica
00160741
2020712287
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
380 tis. €
15,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Štatutári Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Spoločníci Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Predmety podnikania Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Kataster Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Skrátené výkazy Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica