Prehľad o organizácii
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Školská 8, Považská Bystrica
00160741
2020712287
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
562 tis. €
72 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Riaditeľ Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Zriaďovateľ Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Predmet činnosti Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Kataster Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica


Skrátené výkazy Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica