Prehľad o organizácii
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Matice slovenskej 16, Prievidza
00160750
2021351860
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,19 mil. €
-66 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Riaditeľ Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Zriaďovateľ Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Predmet činnosti Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Kataster Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Skrátené výkazy Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza