Moja zóna
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Matice slovenskej 16, Prievidza
00160750
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,13 mil. €
75,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Štatutári Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Spoločníci Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Predmety podnikania Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Kataster Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Skrátené výkazy Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza