Prehľad o organizácii
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Matice slovenskej 16, Prievidza
00160750
2021351860
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,19 mil. €
-66 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Riaditeľ Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Zriaďovateľ Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Predmet činnosti Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Kataster Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza


Skrátené výkazy Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza