Prehľad o organizácii
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Ul. 1. mája 905, Púchov
00160768
2020993161
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,05 mil. €
62,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Riaditeľ Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Zriaďovateľ Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Predmet činnosti Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Kataster Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Skrátené výkazy Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov