Moja zóna
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Ul. 1. mája 905, Púchov
00160768
2020993161
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
910 tis. €
-49,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Štatutári Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Spoločníci Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Predmety podnikania Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Kataster Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Skrátené výkazy Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov