Prehľad o organizácii
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Ul. 1. mája 905, Púchov
00160768
2020993161
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1948
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,05 mil. €
62,1 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Miroslav Kubičár Mudroňova 7, Púchov01.09.2006


Konanie menom spoločnosti [01.09.1948]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín15.08.2019

Predmet činnosti Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1948

Kataster Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL