Prehľad o organizácii
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
00160784
2021609744
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
803 tis. €
81,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota


Riaditeľ Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota


Zriaďovateľ Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota


Predmet činnosti Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota


Kataster Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota


Skrátené výkazy Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota