Moja zóna
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Š. Moyzesa, Ružomberok
00160792
2021494827
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
16,2 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Štatutári Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Spoločníci Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Predmety podnikania Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Kataster Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Skrátené výkazy Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok