Prehľad o organizácii
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Š. Moyzesa, Ružomberok
00160792
2021494827
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
16,2 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Riaditeľ Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Zriaďovateľ Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Predmet činnosti Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Kataster Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok


Skrátené výkazy Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok