Prehľad o organizácii
Gymnázium - Gimnázium
P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
00160806
2021628972
Nemá
nezistený
22.04.1948
31.08.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Gymnázium - Gimnázium


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium - Gimnázium


Riaditeľ Gymnázium - Gimnázium


Zriaďovateľ Gymnázium - Gimnázium


Predmet činnosti Gymnázium - Gimnázium


Kataster Gymnázium - Gimnázium


Skrátené výkazy Gymnázium - Gimnázium