Moja zóna
Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
00160881
2021618412
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
948 tis. €
82 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Štatutári Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Spoločníci Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Predmety podnikania Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Kataster Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Skrátené výkazy Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom