Prehľad o organizácii
Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
00160881
2021618412
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,06 mil. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Riaditeľ Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Zriaďovateľ Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Predmet činnosti Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Kataster Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom


Skrátené výkazy Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom