Moja zóna
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Hlinská 29, Žilina
00160903
2021518642
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
251 tis. €
-23,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Štatutári Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Spoločníci Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Predmety podnikania Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Kataster Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Skrátené výkazy Gymnázium, Hlinská 29, Žilina