Prehľad o organizácii
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Hlinská 29, Žilina
00160903
2021518642
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
293 tis. €
20,8 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Bc.,Ing. Jarmila Turoňová Baničova 19, Žilina01.09.2000


Konanie menom spoločnosti [01.09.1969]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Žilinský samosprávny krajKomenského 48, 011 09 Žilina15.01.2021

Predmet činnosti Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1969

Kataster Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL