Moja zóna
Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov
Jiráskova 12, Bardejov
00160911
2020633043
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1937
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,08 mil. €
-39,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov


Štatutári Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov


Spoločníci Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov


Predmety podnikania Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov


Kataster Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov


Skrátené výkazy Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov