Prehľad o organizácii
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
SNP 1, Gelnica
00160938
2021259339
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1948
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
139 tis. €
-72,6 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
RNDr. Dušan Andraško Prakovce01.08.2001


Konanie menom spoločnosti [01.09.1948]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto10.08.2022

Predmet činnosti Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1948

Kataster Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL