Prehľad o organizácii
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
SNP 1, Gelnica
00160938
2021259339
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
139 tis. €
-72,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Riaditeľ Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Zriaďovateľ Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Predmet činnosti Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Kataster Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Skrátené výkazy Gymnázium, SNP 1, Gelnica