Moja zóna
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
SNP 1, Gelnica
00160938
2021259339
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
107 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Štatutári Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Spoločníci Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Predmety podnikania Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Kataster Gymnázium, SNP 1, Gelnica


Skrátené výkazy Gymnázium, SNP 1, Gelnica