Moja zóna
Gymnázium
Dukelská 30, Giraltovce
00160946
2020778727
Nemá
nezistený
01.09.1953
31.12.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
4,09 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium


Štatutári Gymnázium


Spoločníci Gymnázium


Predmety podnikania Gymnázium


Kataster Gymnázium


Skrátené výkazy Gymnázium