Moja zóna
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
Komenského 4, Humenné
00160954
2021216604
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1945
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
579 tis. €
118,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné


Štatutári Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné


Spoločníci Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné


Predmety podnikania Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné


Kataster Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné


Skrátené výkazy Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné