Prehľad o organizácii
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Nám. L. Novomeského 4, Košice - mestská časť Staré Mesto
00160971
2020762359
Nemá
50-99 zamestnancov
05.02.1905
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
219 tis. €
-80,1 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Riaditeľ Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Zriaďovateľ Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Predmet činnosti Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Kataster Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Skrátené výkazy Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice