Moja zóna
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Nám. L. Novomeského 4, Košice - mestská časť Staré Mesto
00160971
2020762359
Nemá
50-99 zamestnancov
05.02.1905
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
244 tis. €
-20,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Štatutári Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Spoločníci Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Predmety podnikania Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Kataster Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice


Skrátené výkazy Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice