Prehľad o organizácii
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Šrobárova 1, Košice - mestská časť Staré Mesto
00160989
2020762370
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1990
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,25 tis. €
3,57 mil. €
-82,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Šrobárova 1, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Šrobárova 1, Košice


Riaditeľ Gymnázium, Šrobárova 1, Košice


Zriaďovateľ Gymnázium, Šrobárova 1, Košice


Predmet činnosti Gymnázium, Šrobárova 1, Košice


Kataster Gymnázium, Šrobárova 1, Košice


Skrátené výkazy Gymnázium, Šrobárova 1, Košice