Prehľad o organizácii
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Horešská 18, Kráľovský Chlmec
00161012
2020728314
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
311 tis. €
61,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Riaditeľ Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Zriaďovateľ Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Predmet činnosti Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Kataster Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Skrátené výkazy Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec