Moja zóna
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Horešská 18, Kráľovský Chlmec
00161012
2020728314
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
229 tis. €
-52,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Štatutári Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Spoločníci Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Predmety podnikania Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Kataster Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec


Skrátené výkazy Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec