Prehľad o organizácii
Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
Lorencova ulica 46, Krompachy
00161021
2021331378
Nemá
20-24 zamestnancov
04.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
128 tis. €
-59,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Riaditeľ Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Zriaďovateľ Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Predmet činnosti Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Kataster Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Skrátené výkazy Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy