Prehľad o organizácii
Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
Lorencova ulica 46, Krompachy
00161021
2021331378
Nemá
25-49 zamestnancov
04.09.1953
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
128 tis. €
-59,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
RNDr. Jana Darvasiová Robotnícka ulica 26, Krompachy28.08.2023


Konanie menom spoločnosti [04.09.1953]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo04.09.1953

Kataster Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL