Moja zóna
Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
Lorencova ulica 46, Krompachy
00161021
2021331378
Nemá
20-24 zamestnancov
04.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
112 tis. €
-38,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Štatutári Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Spoločníci Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Predmety podnikania Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Kataster Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy


Skrátené výkazy Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy