Prehľad o organizácii
Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
Kláštorská 37, Levoča
00161039
2020727533
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1961
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,92 mil. €
69,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Riaditeľ Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Zriaďovateľ Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Predmet činnosti Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Kataster Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Skrátené výkazy Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča