Moja zóna
Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
Kláštorská 37, Levoča
00161039
2020727533
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1961
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
794 tis. €
492,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Štatutári Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Spoločníci Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Predmety podnikania Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Kataster Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Skrátené výkazy Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča