Prehľad o organizácii
Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
Kláštorská 37, Levoča
00161039
2020727533
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1961
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,92 mil. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Jaroslav Kramarčík Novoveská cesta 22A, Levoča01.09.2007


Konanie menom spoločnosti [01.09.1961]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov15.12.2001

Predmet činnosti Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1961

Kataster Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL