Prehľad o organizácii
Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047
2020711341
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1957
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
323 tis. €
-56,6 %
2021/2020

Zisk Gymnázium, Komenského 13, Lipany


2014
2015
2016
2017
2018
6 €
4 €
2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Gymnázium, Komenského 13, Lipany


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Gymnázium, Komenského 13, Lipany


2014
2015
2016
2017
2018
6 €
4 €
2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Gymnázium, Komenského 13, Lipany


2014
2015
2016
2017
2018
10 €
8 €
6 €
4 €
2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Riaditeľ Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Zriaďovateľ Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Predmet činnosti Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Kataster Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Skrátené výkazy Gymnázium, Komenského 13, Lipany