Prehľad o organizácii
Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047
2020711341
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1957
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
323 tis. €
-56,6 %
2021/2020

Zisk Gymnázium, Komenského 13, Lipany


2014
2015
2016
2017
2018
6 €
4 €
2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Gymnázium, Komenského 13, Lipany


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Gymnázium, Komenského 13, Lipany


2014
2015
2016
2017
2018
6 €
4 €
2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Gymnázium, Komenského 13, Lipany


2014
2015
2016
2017
2018
10 €
8 €
6 €
4 €
2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Eva Lazoríková Ďačov24.02.2021


Konanie menom spoločnosti [01.09.1957]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov01.09.2002

Predmet činnosti Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1957

Kataster Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Komenského 13, Lipany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL