Prehľad o organizácii
Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce
Duchnovičova 13, Medzilaborce
00161055
2021216615
Nemá
nezistený
01.09.1945
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
2,48 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce


Riaditeľ Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce


Zriaďovateľ Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce


Predmet činnosti Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce


Kataster Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce


Skrátené výkazy Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce