Moja zóna
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Masarykova 1, Michalovce
00161063
2020747707
Nemá
50-99 zamestnancov
12.10.1922
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
821 tis. €
-12 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Štatutári Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Spoločníci Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Predmety podnikania Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Kataster Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Skrátené výkazy Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce