Prehľad o organizácii
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Masarykova 1, Michalovce
00161063
2020747707
Nemá
50-99 zamestnancov
12.10.1922
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,15 mil. €
33,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Riaditeľ Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Zriaďovateľ Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Predmet činnosti Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Kataster Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Skrátené výkazy Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce