Prehľad o organizácii
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Masarykova 1, Michalovce
00161063
2020747707
Nemá
50-99 zamestnancov
12.10.1922
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,15 mil. €
33,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Riaditeľ Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Zriaďovateľ Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Predmet činnosti Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Kataster Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce


Skrátené výkazy Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce