Moja zóna
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
Kukučínova 1, Poprad
00161098
2020656935
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
743 tis. €
395,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Štatutári Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Spoločníci Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Predmety podnikania Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Kataster Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Skrátené výkazy Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad