Prehľad o organizácii
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
Kukučínova 1, Poprad
00161098
2020656935
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
969 tis. €
-67,2 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Riaditeľ Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Zriaďovateľ Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Predmet činnosti Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Kataster Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad


Skrátené výkazy Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad